Doorgaan op de huidige weg is geen optie voor de printinkoop

Print is nog steeds het premium medium, dat zich in formaat, presentie en uiterlijk volledig onafhankelijk van de omgeving kan ontplooien. Daarbij komt nog het haptische effect van het fysieke oppervlak van papier. Niets flikkert daar, niets kan worden weggeveegd, prijzen en aanbiedingen verdwijnen niet van de ene op de andere dag. Mensen waarderen de waarde, duurzaamheid en geloofwaardigheid van het medium print.

Printinkoop in het digitale tijdperk

Ongeacht de branche, de digitale omwenteling raakt momenteel bedrijven op drie vlakken en verandert de spelregels in markten, evenals de randvoorwaarden en dus kansen en risico's van bedrijfsmodellen.

  1. Nieuwe technologieën
  2. Veranderd klantgedrag en
  3. Het groeiende aantal jonge marketingbeslissers met slechts weinig raakvlakken tot print

Hoewel onlineprint al lang het meest succesvolle businessmodel in de grafische industrie is, is dit businessmodel nog niet doorgedrongen tot het professionele B2B-vlak. Met het professionele B2B-vlak bedoelen we industrieel vervaardigde, niet-gestandaardiseerde en complexe printproducten. 

Wat is hiervan de oorzaak? 

De netwerkinfrastructuur met 4G / 5G kan dat niet zijn. Ook het bestellen van gestandaardiseerde printproducten via online drukkerijen in de B2C- en B2B-sector stijgt onverbiddelijk.  

Het is de hoge complexiteit van industriële printproducten die het moeilijk maakt om digitalisering en automatisering van workflows verder te ontwikkelen. Er moet een samenspel ontstaan tussen digitalisering in de inkoop en het management van printopdrachten aan de ene kant en de persoonlijke communicatie tussen klant en drukkerij aan de andere kant. De manier, hoe drukwerkinkopers print zullen bestellen, zal, baserend op de goede ervaringen met de bestaande online drukkerijen, ook een positieve impact hebben op de inkoop van complexe printproducten. Deze trend zal waarschijnlijk door de huidige coronasituatie verder worden versneld.

In Europa werden in de afgelopen 20 jaar ca. 50% van de drukcapaciteiten in rotatie (offset en diepdruk) stil gelegt. Varieerend van 25% in Duitsland tot 75% in Nederland. Veel traditionele drukkerijen hebben tot op het laatst aan “mass communication” gelooft en zijn omgevallen. Dit heeft er mede toe geleidt, dat de productie van grafische producten in Nederland onder het niveau van de economische crisis in 2008 gezakt en de werkgelegenheid in deze sector enorm gedaald is. De vergrijzing in de grafische industrie heeft dus voor een gedeelte ook hiermee te maken.

Jongere generaties hebben over het algemeen meer affiniteit met het internet en gebruiken dit medium als bestel- en informatiebron. Ze hebben minder raakvlakken met de conventionele manier van printinkoop, waardoor de waarschijnlijkheid stijgt, dat steeds meer waardevolle kennis verloren gaat aan de inkoopkant maar ook bij de drukkerijen. Deze trend komt tot uiting in het feit dat bijna de helft van de inkoopmanagers jonger is dan 35 jaar.

Wat zijn de effecten op de printinkoop van morgen?

Veel inkopers stellen zich dan ook steeds vaker de vraag wat digitalisering voor de eigen functie en takenpakket betekent. Wordt de inkoop letterlijk door de digitalisering verslonden of biedt het juist nieuwe kansen?

Een ding is helder: de invloed van systeemoplossingen op de value- en supply chains neemt dramatisch toe. De complexiteit en de eisen aan de inkoop worden in de toekomst duidelijk hoger. Dit vereist zowel flexibelere en snellere inkoopprocessen als ook een hogere transparantie en real-time know how over leveranciers, technologie en milieufactoren.

De megatrend digitalisering maakt veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk, die enerzijds talrijke optimalisatiekansen bieden, maar anderzijds de randvoorwaarden en zodoende ook het inkoper-repertoire nieuw definiëren. 

Deze trend zet zich de komende jaren door. Printplatforms zijn al zeer succesvol op het gebied van gestandaardiseerde drukproducten (visitekaartjes, flyers, brochures, etc.). In de nabije toekomst zullen professionele B2B-kopers steeds meer vertrouwen op gespecialiseerde printplatforms voor geindustrialiseerde en niet-gestandaardiseerde printproducten.

Over Benchpool

Met Benchpool Enterprise biedt Benchpool al een SaaS-platform voor de printinkoop en -management van complexe printproducten en nu met de Benchpool Webshop de eerste echte B2B-webshop in Europa voor het online bestellen van complexe printproducten. Download onze gratis whitepaper over "Hoe digitalisering de inkoop verandert".