Impressum

Benchpool GmbH
Jarrestrasse 2 
D-22303 Hamburg 

Tel.+49 (0)40 / 644 195 360

Fax +49 (0)40/645 05 229 

info@benchpool.com
www.benchpool.com

Directeur

Bevoegde rechtbank Amtsgericht Hamburg
Registratienummer Duitsland: HRB 138772
Btw-identificatienummer Duitsland: DE302412564
 

Disclaimer - Privacybeleid

Disclaimer - Copyright

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op Benchpool GmbH (hierna "Benchpool" of "wij" genoemd) en voor alle bedrijven die gerelateerd zijn aan Benchpool die de informatie gebruiken die is verzameld door de Benchpool-website of deze informatie beheren. Deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft welke gegevens Benchpool verzamelt voor het gebruik van haar diensten en hoe ze daarmee omgaan. Als een bezoeker van de Benchpool-website besluit zich te registreren of informatie op deze website achter te laten, stemt hij in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze "gegevensbeschermingsverklaring". Voor Benchpool is een verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens erg belangrijk. We verzekeren u daarom dat we uw gegevens alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor de implementatie en verwerking van ons aanbod. We zorgen er ook voor dat we uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor derden die voor Benchpool werken en wiens werkzaamheden nodig zijn voor de uitvoering en afwikkeling van onze dienstverlening. Ook daar worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens zoals naam, bedrijf, adres, e-mailadres en gebruiksgegevens zoals gebruikersnaam (nickname) en IP-adres, die kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

U kunt anoniem toegang krijgen tot sommige van onze pagina's. Dat betekent dat we niet weten wie je bent. In dit geval verzamelen we alleen de gegevens die nodig zijn om de gegevens voor de weergave en uitvoering van onze website naar u te kunnen verzenden. We verzamelen en verwerken ook gegevens om de beschikbaarheid, beveiliging en prestaties van onze site te verbeteren, evenals gegevens die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Dit zijn het IP-adres en de opgeroepen URL met het tijdstip van contact.

Om het grootste deel van ons aanbod te kunnen gebruiken, moet u zich bij ons registreren. Dan bent u niet langer anoniem voor ons. Als onderdeel van de registratie verzamelen we de volgende gegevens:

  • Uw naam (of die van de contactpersoon / licentiehouder)
  • Uw bedrijf
  • Uw postadres
  • Uw contactgegevens (e-mail-, telefoon- en faxnummers)

Benchpool gebruikt voor haar dienstverlening (zie Algemene Voorwaarden) uw persoonsgegevens in principe alleen zelf of via bedrijven die Benchpool ondersteunen bij het uitbrengen van ons aanbod. We zullen informatie verstrekken aan wetshandhavers of andere autoriteiten en derden als een vermoeden van een misdaad of andere illegale activiteit bestaat.

Benchpool gebruikt algemeen aanvaarde technologische en operationele beveiligingsnormen om de door bezoekers achtergelaten informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.


GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computersysteem en onze server worden opgeslagen. Benchpool behoudt zich het recht voor om session-cookies of cookies te gebruiken. We hebben cookies nodig om u mogelijk te identificeren en te herkennen wanneer u op onze website navigeert. Daarnaast kan Benchpool cookies ook lokaal op uw computer opslaan om u als geregistreerde gebruiker te kunnen herkennen, zelfs nadat u uw browser heeft afgesloten. We kunnen cookies ook gebruiken om bewegingen op onze pagina's te kunnen registreren, om de prestaties en veiligheid te verbeteren en om inhoud en advertenties te kunnen tonen die op jou zijn afgestemd.

Session-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt. Als u de browser sluit zonder uit te loggen, zullen we de session-cookies uiterlijk na een maand verwijderen.

Als u vragen heeft over de bescherming van privégegevens in verband met het gebruik van deze website, kunt u contact met ons opnemen.

Als u vragen heeft over de bescherming van privégegevens in verband met het gebruik van deze website, kunt u een e-mail sturen naarinfo@benchpool.com

Copyright 2020, Benchpool GmbH