Eco-efficiënte printproducten: de tijd is overrijp en alles wat nodig is voor implementatie is beschikbaar!

Printproducten staan al relatief lang in de ecologische focus. Maar de huidige sociale ontwikkeling roept opnieuw de vraag op wanneer het potentieel voor de productie van meer eco-efficiënte printproducten zal worden gebruikt? 

Het is tijd om meer eco-efficiënte printproducten te produceren

Dankzij de Fridays for Future-beweging heeft iedereen het over wetenschappelijke bevindingen, die al meer dan drie decennia beschikbaar zijn. Er bestaat nu ook een brede maatschappelijke consensus, dat het de hoogste tijd is om concreet en effectief te handelen. Dit heeft gevolgen voor zowel overheden als bedrijven en elke individuele burger. Het gaat er dus concreet om, welke bijdrage iedereen zich kan veroorloven voor een betere toekomst zonder te wachten op overheidsregelgeving. De discussie wordt ondersteund door studies in de afgelopen jaren, die al tot de conclusie zijn gekomen dat gecertificeerde en milieuvriendelijke geproduceerde producten over het algemeen een grote marktrelevantie hebben. Ook de Europese verkiezingen van 2019 hebben de "groene" partijen in Noord- en West-Europa aanzienlijk toenames bezorgd. 

Bij het overwegen van eco-efficiëntie is het belangrijkste punt om zowel de CO2-uitstoot per printproduct als de totale campagne te optimaliseren. Bovendien zijn er naast CO2 nog andere milieurelevante factoren, waarvan sommige echter moeilijker vast te stellen zijn.

Eco-efficiëntie is niet alleen een print-thema

Vooraf moet worden opgemerkt dat vermijden effectiever is dan elke vorm van verbetering van de eco-efficiëntie van een product. Want alles wat eerst eens niet wordt geproduceerd, verwerkt en vervoerd, levert de grootste bijdrage aan het milieu. Maar aangezien veel adverteerders, fabrikanten van industriële goederen en uitgevers het erover eens zijn dat print producten een belangrijk onderdeel van de mediamix vormen, begint het optimalisatieproces al bij het productontwerp, vervolgens bij de productie en eindigt bij de logistiek.

De basis voor eco-efficiëntie wordt gelegd tijdens het productontwerp

Het begint met de productconfiguratie, in het kader waarvan het formaat, het aantal pagina’s en de veredeling worden bepaald. Bij de oplage dient rekening gehouden te worden, hoe deze kan worden geoptimaliseerd. Distributie verliezen moeten worden vermeden en er moet rekening worden gehouden met vragen over de effectiviteit en respons van de producten en hun bruikbaarheid. Want eco-efficiëntie is het resultaat van de economische waarde van een product, gedeeld door de invloed resp. impact op het milieu. Zo heeft het de Economische Raad voor Duurzame Ontwikkeling (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) in 1991 de zakenwereld ingevoerd. 

De grootste hefboom zit in de selectie van het papier. Aspecten zoals papiergewicht en papierkwaliteit hebben de grootste invloed op latere eco-efficiëntie. Er zijn passende CO2-voetafdrukken voor individuele groepen papierkwaliteiten, die de CO2-uitstoot per gewichtseenheid vertegenwoordigen. Als je een meer gedifferentieerd beeld wilt, moet je vragen naar de uitstoot van de individuele papiersoorten. Daarnaast zijn er verschillende papier- en productcertificeringen die rekening houden met verschillende aspecten, maar over het algemeen zijn ze een goede indicator voor de naleving van milieu- en andere normen. Dit zijn bijvoorbeeld FSC, PEFC, Blauer Engel, EU of Nordic Ecolabel. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de verpakking van de afzonderlijke producten of de verpakking in bundels, vooral met de gebruikte materialen. 

Materiaal- en productie-efficiëntie zijn de doorslaggevende aspecten bij de productie van printproducten

Of het geselecteerde drukprocedé qua productvereisten het meest geschikt is, is niet per se een kwestie van prijs. De meest voorkomende printprocedés zoals vellenoffset, coldset- en heatset-rotatieoffset, diepdruk en steeds meer digital print, hebben hun sterke punten, maar zijn heel verschillend in termen van milieu-impact. Daarnaast moet het doel zijn om de hoogst mogelijke materiaalefficiëntie te bereiken. Dit wordt bereikt wanneer er bijzondere aandacht is voor formaatoptimalisatie. Dit zorgt ervoor dat het machinegerelateerde papierformaat maximaal wordt benut en dat de verhouding netto-bruto-papierverbruik zo hoog mogelijk is. 

Veel moeilijker is de beoordeling van de productie-efficiëntie. Aspecten zoals de gebruikte drukinkt, andere hulpstoffen en chemicaliën en het gebruik van energie hebben invloed op de productie-efficiëntie. De meeste papierfabrieken en drukkerijen kunnen gegevens over de CO2-uitstoot voor het benodigde papier- en energieverbruik leveren. Maar ook hier zijn productcertificeringen zoals de Blauwe Engel, EU of Nordic Ecolabel en bestaande managementsystemen, zoals EMAS-, ISO 14001- of ISO 5001-certificeringen, belangrijke indicatoren die helpen bij de selectie van de juiste partner om de eco-efficiëntie te verbeteren. Daarnaast helpen certificaten over het gebruik van eco-energie bij de selectie. 

Als het om logistiek gaat, zijn transportroutes en distributielogistiek cruciaal

Tot het voltooide drukproduct de ontvanger bereikt, moet het papier worden vervoerd naar de drukkerij. Deze laatste levert op zijn beurt de drukproducten aan de distributiepunten. Soms worden andere verwerkers en serviceproviders gebruikt. Kennis van de geografische locaties van betrokkenen maakt het mogelijk de transportroutes te optimaliseren. Vooral regionale toeleveringsketens of materiaalcycli dragen positief bij aan eco-efficiëntie. Voor postbezorging kunnen klimaatneutrale bezorgmethoden worden gebruikt. 

Een echt klimaat neutrale printproductie bestaat niet

Ondanks alle inspanningen om een optimaal printproduct te ontwerpen, produceren en distribueren in termen van eco-efficiëntie, is het niet mogelijk zonder CO2-uitstoot. Om de negatieve effecten van printproducten verder te verminderen, kan klimaatneutralisatie worden bereikt door deelname aan CO2-compensatieprojecten. Met behulp van CO2 footprints wordt de CO2-uitstoot van de individuele productie- en transportstappen bepaald. Bij de conversie wordt ook rekening gehouden met andere klimaatschadelijke emissies in CO2-equivalenten. Ook hier zijn projecten van verschillende kwaliteiten en vormen beschikbaar voor selectie. Wil je een echt gedifferentieerd beeld hebben van de resulterende emissies, dan moet je daar vanaf het begin rekening mee houden bij de planning en aanbestedingen. 

Als vanaf het begin rekening wordt gehouden met het onderwerp eco-efficiëntie en er mogelijk optimaliseringspotentieel wordt benut, kunnen aanzienlijk meer eco-efficiënte producten worden vervaardigd. Het is belangrijk om de nodige transparantie te creëren voor de afzonderlijke stappen, om te kunnen beoordelen welke stap hoe van invloed is op de eco-efficiëntie van het printproduct en de hele printcampagne en welk optimalisatiepotentieel dit biedt. Als dit gebeurt met de nodige specialistische kennis, zal niet alleen de milieu-impact worden verminderd, maar kan dit ook gepaard gaan met een algehele budgetoptimalisatie. 

Over Benchpool

Benchpool uit Hamburg biedt met Benchpool Enterprise. een Saas platform voor print procurement en -management van complexe print producten en nu ook met Benchpool Webshop de eerste echte B2B-webshop van Europa voor online bestellingen van complexe print producten. Met deze beiden software-oplossingen wil Benchpool procurement en de productie van print producten op een ander niveau brengen en buiten voordelen in de kosten ook de focus op milieuvriendelijke productie leggen. Leest u in dit verband meer op onze home page en downloadt u onze whitepaper met het thema Eco-efficiënte printproductie en Hoe digitalisering de inkoop verandert

Ook willen we uw aandacht op ons artikel met het thema Doorgaan op de huidige weg is geen optie voor de printinkoop vestigen.

Dit artikel en onze whitepaper zijn in samenwerking met Matthias Langenohl von EKG Elbhang Kooperation GmbH ontstaan.